Lustrumexpositie

Warmond - Vanaf zaterdag 25 november tot en met zondag 3 december exposeren warmondse schoolkinderen van groep 7 en 8 in Het Oude Raadhuis van Warmond. De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 25 november om 15.00 uur.
De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15 tot 17 uur, op zaterdag van 11 tot 17 uur en op zondag van 13 tot 17 uur.

Dit najaar viert Het Oude Raadhuis een dubbel lustrum: de vereniging Het Oude Raadhuis bestaat 35 jaar en het gebouw 150 jaar.
Afgelopen weken hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool De Buitenplaats onder leiding van kunstenaars geschilderd, gewerkt met klei en steen en kijkdozen gemaakt. Op deze manier is vanuit allerlei invalshoeken vorm gegeven aan het thema van de expositie “Warmond ons dorp”. Vanaf 25 november worden hun werkstukken geëxposeerd in een jubileumtentoonstelling in het Oude Raadhuis.

De vereniging heeft er bewust voor gekozen op deze wijze het lustrum te vieren. Zij wil zoveel mogelijk dorpsgenoten hierbij betrekken en de interesse voor kunst bij kinderen, hun ouders, grootouders en hun bredere omgeving aanwakkeren. Iedereen moet de gelegenheid krijgen om met kunst in aanraking te komen.
Om het bijzondere van de gelegenheid te benadrukken zal de feestelijke opening worden gedaan door de burgemeester op zaterdag 25 november om 15.00 uur in Het Oude Raadhuis.