1 november - 23 november

Kunstweek Expositie met werken van de kunstenaarsgroep Leidse School uit de collecties van Rob Wegner en Lambert Zegers. Getoond worden werken van Willem van der Nat, Chris van der Windt, Alex Rosemeier en Arend Jan van Driesten.

Zij zijn belangrijke vertegenwoordigers van de kunstenaarsgroep Leidse School, die in de eerste helft van de twintigste eeuw actief was. De groep legde zich vooral toe op het schilderen van impressies in de buitenlucht van het Hollandse boerenlandschap in de omgeving van Leiden. Hun zoektocht naar het effect van steeds wisselende lichtinval op de omgeving is verwant aan de inspiratie van de schilders van de Haagse School.

Deze expositie is een "verkoop"-expositie ; geïnteresseerden kunnen in de galerie een bod uitbrengen in een gesloten envelop. Na afloop van de tentoonstelling worden de biedingen geopend en kunnen aspirant kopers met de heer Wegner in gesprek over een eventuele aankoop.

Alex Rosemeier (1888-1992) schilderde vooral Hollandse landschappen en werd daarbij sterk beïnvloed door het impressionisme. Naast landschappen legde hij zich toe op stadsgezichten, stillevens en portretten.

Arend Jan van Driesten (1878-1969) had een voorliefde voor het schilderen van landschappen. Over het algemeen wordt hij gezien als een landschapsschilder die trouw is aan de impressionistische principes van de Haagse School.

Christophe van der Windt (1877-1952)zijn persoonlijke kijk en de intimiteit van het werk is  typerend voor de Leidse School als geheel. Zijn stillevens getuigen van de stilte. Ze ogen als die van een fijnschilder, maar dan veel sprankelender en levendiger.

Willem Hendrik van der Nat (1864-1929) Als dierenschilder verwierf hij faam tot in het buitenland met vooral geiten en schapen. Iedere geit of koe is een individu. Onvolprezen zijn ook de trefzekere tekeningen van bootjes, aanlegsteigers en schuurtjes, maar vooral ook van zijn geportretteerde mensen; alledaagse boeren, knechten en dienstmeiden.