27 september - 29 oktober

Warmond - Vanaf woensdag 27 september tot en met zondag 29 oktober exposeren Sybren de Graaff en Jo van de Biggelaar in Het Oude Raadhuis van Warmond. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 1 oktober om 16.00 uur. De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15 tot 17 uur, op zaterdag van 11 tot 17 uur en op zondag van 13 tot 17 uur.

Sybren de Graaff (1934) exposeert met olieverfschilderijen. Hij volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en gaf daarna gedurende een groot aantal jaren les in tekenen en kunstgeschiedenis.Centraal in zijn werk staat de beleving van de natuur. Sybren zoekt aansluiting bij die aspecten van de natuur die refereren aan wat in feite al bij voorbaat innerlijk als idee aanwezig is en wat zich ter plaatse tijdens de visuele waarneming losmaakt als een bevrijdende esthetische ervaring. Emoties, dromen en obsessies zijn dan richtinggevend voor de vorm, kleur en structuur van dit belevingsbeeld. Slechts hier en daar herinneren enkele onderdelen of structuren op het doek aan de visueel waargenomen werkelijkheid, een ruig landschap, een woest gebergte of een uitbundig bloeiende tuin

Jo van den Biggelaar (1934) exposeert met keramische objecten. Decennia lang werkte hij als morfogeneticus aan de faculteit Biologie van de universiteit Utrecht; bestudeerde en doceerde hij het ontstaan van embryonale vormen uit bevruchte eicellen. Dat waren zijn jaren van ex ovo omnia.Na zijn emeritaat en na een 4-jarige omscholing tot pottenbakker aan de Ambachtelijke Opleiding Keramische Technieken in Gouda, is hij opnieuw morfogeneticus geworden en ervaart hij hoe vormeloze stof zich tot stoffelijke vormen laat manipuleren. Dat blijken enerverende jaren van generatio spontanea te zijn, waarvan de resultaten nu getoond worden in het Oude Raadhuis van Warmond.